Aralık 8, 2023
İstiklal Cd. Tokatlıyan İş Mrk. K:1 N:1 Beyoğlu – İstanbul
Kripto Para

ESTONYA’DAKİ “MLTFPA” NEDİR?

MLTFPA

Kara Para Aklamayı ve Terörün Finansmanını Önleme Yasası (MLTFPA), Estonya’da kara para aklamayı önlemeyi ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmeyi amaçlayan önemli bir mevzuattır. MLTFPA, Estonya’yı özellikle Avrupa Birliği ve Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından belirlenenler olmak üzere uluslararası standartlar ve yükümlülüklerle uyumlu hale getirir.

Estonya’daki MLTFPA’nın bazı önemli yönleri şunlardır:

Amaç: MLTFPA'nın birincil amacı, kripto para borsaları da dahil olmak üzere finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşları kara para aklamayı ve terörün finansmanını önlemek için önlemler almaya zorunlu kılan yasal bir çerçeve oluşturmaktır. Kanun, finansal işlemlerde şeffaflık, izlenebilirlik ve hesap verebilirliği sağlamayı amaçlamaktadır.

Yükümlü Kuruluşlar

MLTFPA, bankalar, ödeme hizmeti sağlayıcıları, kredi kuruluşları, sigorta şirketleri, yatırım firmaları, sanal döviz bozdurma sağlayıcıları ve finansal faaliyetlerde bulunan diğer kuruluşlar dahil olmak üzere çok çeşitli kuruluşlar için geçerlidir.

Müşteri Durum Tespiti (CDD)

Yasa, yükümlü kuruluşların, müşterilerinin kimliğini belirlemek ve doğrulamak için kapsamlı müşteri durum tespiti prosedürleri yürütmesini gerektirir. Bu, kişisel kimlik belgeleri, adres kanıtı ve intifa hakkı sahibi ayrıntıları gibi bilgilerin alınmasını içerir.

Risk Temelli Yaklaşım

MLTFPA, yükümlü kuruluşların kara para aklama ve terörün finansmanı ile ilgili riskleri değerlendirdiği ve azalttığı risk tabanlı bir yaklaşımın benimsenmesini teşvik eder. Bu, risk değerlendirmelerinin yürütülmesini, iç kontrollerin uygulanmasını ve kara paranın aklanmasının önlenmesi (AML) önlemlerinin tanımlanan risklere göre uyarlanmasını içerir.

Kayıt Tutma ve Raporlama

MLTFPA kapsamındaki kuruluşların, finansal işlemler, iletişimler ve kimlik doğrulama verileri dahil olmak üzere müşteri işlemlerinin kapsamlı kayıtlarını tutmaları gerekir. Ayrıca, şüpheli işlemleri veya faaliyetleri Estonya'daki Mali İstihbarat Birimi'ne (FIU) bildirmeleri gerekir.

Uyum ve Denetim

MLTFPA, FIU'yu AML ve terörün finansmanı düzenlemelerine uyumu denetlemekten sorumlu denetim makamı olarak kurar. MİB, AML önlemlerinin yükümlü kuruluşlar tarafından uygulanmasını izler ve denetler, teftişler yapar ve uyumsuzluk durumunda yaptırımlar uygular.

Uluslararası İşbirliği

MLTFPA, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için Estonya ve diğer ülkeler arasında uluslararası işbirliği ve bilgi paylaşımını vurgular. Mali suçlarla ilgili soruşturmalarda bilgi alışverişi ve yardım sağlanması da dahil olmak üzere yabancı makamlarla işbirliğine olanak sağlar.

Cezalar

MLTFPA'ya uyulmaması, para cezaları ve diğer yaptırımlar da dahil olmak üzere cezalara neden olabilir. Cezaların ciddiyeti, uyumsuzluğun niteliğine ve boyutuna bağlı olabilir.
MLTFPA'nın, gelişen uluslararası standartlar ve düzenleyici değişikliklerle uyum sağlamak için zaman içinde değişikliklere ve güncellemelere tabi olduğunu belirtmek önemlidir. Bu nedenle, en son gereksinimlere uygunluğu sağlamak için Estonya AML yasalarında bilgili hukuk uzmanlarına veya düzenleyici uzmanlara danışmanız önerilir.

KAYNAK

Twitter

Instagram

KRIPTOKRAL.COM GÜNCEL HABERLER | Yatırım Tavsiyesi Değildir.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video