Temmuz 19, 2024
İstiklal Cd. Tokatlıyan İş Mrk. K:1 N:1 Beyoğlu – İstanbul
Piyasa

MOTOKURYE GELİRLERİ VE BAHŞİŞLERE YENİ VERGİ GELECEK Mİ?

motokurye

Hazine ve Maliye Bakanlığı, sektörden gelen talep üzerine, bahşiş gelirleri ile motokurye faaliyetlerinin vergilendirme usulünde değişikliği de vergi paketi hazırlıklarına dahil ederken, bu alanlarda yeni vergi ihdas edilmeyeceğini duyurdu.

AA muhabirinin Bakanlıktan edindiği bilgilere göre, hazırlıkları yürütülen pakette, 
vergilendirmede kolaylık isteyen sektörlerin talepleri de değerlendiriliyor.

Bu kapsamda, ilgili sektörlerin başvurusu üzerine, bahşiş gelirleri ve motokurye 
faaliyetlerinden elde edilen gelirlere yeni vergi ihdas edilmeden, bu alanlardaki 
vergilendirme usulünün kolaylaştırılması için çalışma yapıldı.

Bahşişler KDV’ye tabi tutulduğu için sektör kolaylık istedi

Gelir Vergisi Kanunu'na göre, yeme içme hizmeti veren işletmelerde toplanan bahşişlerin 
işverence çalışanlara dağıtılması durumunda, bu ödemeler işverenden alınan ücretin bir 
parçası olarak değerlendiriliyor ve ücret matrahına eklenerek gelir vergisi tarifesine 
göre tevkif suretiyle vergilendiriliyor.

Banka kartı, kredi kartı ve diğer ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasıyla birlikte 
müşteriler yeme içme bedeline ilave olarak bahşiş ödemelerini de kartla yapmaya 
başladı. Bu durumda, ayrı gösterilemediği için bahşiş olarak yapılan ödeme, yeme içme 
hizmetinin matrahına dahil bir unsur olarak kabul ediliyor ve KDV'ye tabi tutuluyor.

Sektör temsilcilerinin kolaylık talep etmesi üzerine harekete geçen Bakanlık, konunun 
tarafı olan diğer bakanlıklarla çalışma yürüttü. Bu kapsamda dünya örnekleri de 
incelenirken banka ve kredi kartı ile bahşiş ödemesinin çok yaygın olduğu ve ödeme 
belgelerinde bu tutarların ayrı gösterilerek KDV matrahına dahil edilmediği belirlendi.

Tamamı çalışanlara dağıtılacak

Hazırlanan taslak çalışmaya göre, bahşiş ödemeleri, hizmet bedelinin yüzde 10'unu 
aşmaması şartıyla ödeme belgelerinde bu bedelden ayrı gösterilecek. Ücret 
niteliğindeki bu gelirler banka hesabında toplanacak ve tamamı çalışanlara dağıtılacak. 
Asgari ücretin aylık brüt tutarına kadar çalışanlara dağıtılan paralar, normal ücret 
geliriyle ilişkilendirilmeyecek ve tarife yerine sadece yüzde 10 gelir vergisi 
tevkifatına tabi olacak.

Bahşiş ödemelerinin hizmet bedelinden ayrı olarak gösterilmesi şartıyla ücret 
niteliğinde olan bu ödemeler, işveren tarafından hizmet bedeline dahil edilmeyecek 
ve dolayısıyla KDV'ye tabi tutulmayacak.

Kapsama girecek sektörler belirlendi

Düzenleme, yeme içme sektöründe faaliyette bulunan işletmeleri, yemeği paket servis 
ve diğer şekillerde sunanlar da dahil müşteriye servis hizmeti sunan işletmeleri 
kapsayacak.

Otel ve benzeri konaklama işletmelerinin yeme içme hizmeti sunan birimleri de bu 
hizmetleri için ayrıca fatura ve fatura benzeri belge düzenlemeleri kaydıyla kapsamda 
olacak.

Konu hakkında iş ve sosyal güvenlik mevzuatında da sigorta primi ve kıdem tazminatları 
açısından uygulamayı destekleyici düzenlemeler üzerinde çalışılıyor.

Motokuryelerin defter tutma zorunluluğu olmayacak

Motokurye faaliyetlerinden doğan ve ticari kazanç olarak vergilendirilen kazançların, 
tevkifat usulüyle verilendirilmesine yönelik basit vergileme usulüne geçilmesi 
öngörülüyor.

Kuryelerin, hizmet sözleşmesi kapsamında bir işverene bağlı olarak çalışmaları halinde 
elde ettikleri gelir, ücret olarak vergilendiriliyor. Kendi nam ve hesabına bağımsız 
olarak çalışmaları durumda ise elde edilen gelir ticari kazanç kapsamında 
değerlendiriliyor ve teslim hizmetleri KDV'ye tabi tutuluyor. Ticari kazanç mükellefi 
olarak faaliyette bulunan 126 bin 112 motokurye bulunuyor.

Motokuryeler ve mesleki birliklerden gelen talepler üzerine, bunların defter tutma, 
belge düzenleme, geçici ve yıllık beyanname verme gibi yükümlülükleri yerine kolay 
şekilde vergilendirilmelerine yönelik düzenleme yapılması için çalışmalar tamamlandı.

Ticari kazanç mükellefi olan motokuryelere bu hizmetleri karşılığı yapılan ödemelerden 
belli oranda tevkifat yapılacak, bir takvim yılı içinde elde ettikleri gelirlerin 
tarifenin 4. dilimini (Bu yıl için 3 milyon lira) aşmaması halinde tevkifat nihai 
vergi olacak.

Bu uygulamaya geçenlerin, defter tutma, belge düzenleme, geçici ve yıllık beyanname 
verme gibi yükümlülükleri olmayacak. Ayrıca, bunların hizmet ifaları KDV'den de istisna 
tutulacak.

KAYNAK

Instagram
KRIPTOKRAL.COM GÜNCEL HABERLER | Yatırım Tavsiyesi Değildir.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video