Temmuz 21, 2024
İstiklal Cd. Tokatlıyan İş Mrk. K:1 N:1 Beyoğlu – İstanbul
Kripto Para Piyasa

YENİ VERGİ PAKETİ: KRIPTO VERGİSİ NE KADAR OLACAK?

vergi

Bayram tatili sonrasında 226 milyar TL’lik gelir beklenen vergi paketi TBMM’ye gelecek. Bloomberg haber ajansının aktardığına göre pakette ise hem şirketlerin hem de bireylerin ödeyeceği vergileri artıracak birçok düzenleme yer alacak.

Bloomberg’den Fırat Kozok'un aktardığına göre bayramdan sonra gelmesi beklenen yeni 
vergi paketiyle Türkiye’nin gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 0,7’sine 
karşılık gelen ek gelir kaynağı yaratılması hedefleniyor.

Kozok’un yasa teklifi ile ilgili çalışmalar hakkında doğrudan bilgi sahibi olan 
yetkililerden edindiği bilgiye göre taslak aşamasındaki çalışmayla ilgili son 
düzenlemeler salı akşamı Cumhurbaşkanlığı’nda yapıldı.

Vergi paketiyle ilgili yasa teklifinin bayram tatili sonrasında Meclis’e sunulması ve 
TBMM yaz tatiline girmeden önce de yasalaştırılması hedefleniyor. Taslakta yer alan 
düzenlemelerle en az 226 milyar TL’lik bir ek gelir olanağı yaratılması öngörülüyor.

Taslak 1999 yılındaki iki depremden sonra hayata geçirilen vergi düzenlemesinden sonra 
bugüne kadarki en kapsamlı mali revizyonlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Çok uluslu şirketler

Taslağa göre, OECD ve BEPS projesi kapsamında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 
yaklaşık 140 ülke tarafından onaylanan mutabakat metnine göre yıllık konsolide hasılatı 
750 milyon euro eşiğini aşan çok uluslu işletme gruplarının düşük vergileme yapılan 
ülkelerdeki şube, iştirak ve işyerlerinin asgari bir tamamlayıcı vergilemeye tabi 
tutulması kararından hareketle bu şirketlere ek vergi getirilmesi öngörülüyor.

Bu kapsamda faaliyet gösterilen her bir ülke bazında belirlenen efektif vergi oranı 
yüzde 15’in altında olduğunda, o ülkede doğan karlara tamamlayıcı bir vergi 
uygulanacak. 2024 gelirlerine uygulanmak üzere ve 2025 yılında verilecek ayrı bir 
beyanname ile yürürlüğe girmesi öngörülen düzenlemeyle tahmini 40 milyar TL gelir 
etkisi bekleniyor.

Gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve fonları

Tasarıya göre Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları ve Gayrimenkul Yatırım Fonları’nın 
gayrimenkullerden elde edilen kazançlar dolayısıyla asgari kurumlar vergisi ödenmesi 
öngörülüyor.

Mevcut kurumlar vergisi yasasına göre, yatırım fon ve ortaklıklarının kazançlarının 
tamamı kurumlar vergisinden istisna.

Düzenlemenin 1 Ocak 2025’ten itibaren elde edilen kazançlara uygulanması durumunda 7,2 
milyar TL gelir etkisi olacağı tahmin ediliyor.

Borsa ve kripto

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek,  sosyal medya platformu X’ten yaptığı açıklamada 
borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine 
ertelediklerini duyurmuştu.

Taslağa göre tam mükellef kurumlara ait olan ve 2 yıldan fazla süreyle elde tutulan 
BİST’te işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlara 
uygulanan gelir vergisi istisnası kaldırılıyor.

Taslakta kripto varlıkların vergilendirilmesine ilişkin olarak ise 2 farklı 
vergilendirme formülü öneriliyor. Bunlardan ilki, alım-satımlardan on binde 3 gibi bir 
oranda işlem vergisi uygulanması, diğeri de alım-satımdan elde edilen gelirden gelir 
vergisi alınması. Kripto varlıklara işlem vergisi getirilmesi durumunda yıllık vergi 
getirisinin 3,7 milyar TL olacağı öngörülüyor.

Asgari kurumlar vergisi

Taslakta bazı AB ve OECD ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de asgari kurumlar vergisi 
uygulaması öngörülüyor.

Bu vergi, tahakkuk eden kurumlar vergisi, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki 
kurum kazancının yüzde 10’u olarak hesaplanan asgari vergiden veya beyan edilen 
hasılatın yüzde 2’si matrah kabul edilerek kurumlar vergisi oranında hesaplanan asgari 
vergiden, yüksek olanından az olamayacak.

1 Ocak 2025 tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak üzere başlanılacak 
olan uygulama ile 2025 yılı için ilave 90 milyar TL yıllık gelir etkisi öngörülüyor.

Asgari gelir vergisi

Çalışmada, ticari, zirai ve serbest meslek faaliyetleri nedeniyle yıllık gelir vergisi 
beyannamesi vermeye mecbur olan mükellefler için asgari gelir vergisi uygulaması 
getirilmesi öngörülüyor.

Cumhurbaşkanına bu kapsamda belirlenecek oranı, sektörleri, iş gruplarını ve iş 
türleri bazında her bir kazanç türü itibarıyla artırma ve azaltma yetkisi verilecek. 
Uygulamaya 2025’ten itibaren geçilmesi durumunda yıllık 37,4 milyar TL gelir etkisi 
öngörülüyor.

KÖİ’lere vergi artışı

Taslakta, yap-işlet-devret ve kamu-özel işbirliği ile yapılan projeler kapsamında elde 
edilen kazançların vergisinin de artırılması planlanıyor.

Bu oranın yüzde 25 yerine yüzde 30 olarak uygulanmasının bugün itibarıyla 44 mükellefi 
ilgilendirdiği ve yeni uygulamanın 557 milyon TL kurumlar vergisi etkisi oluşturacağı 
belirtiliyor.

Aktifteki madenlere borsa rayici

Esas faaliyet konusu kıymetli maden alım satımı olmayan işletmeler, yatırım amaçlı 
olarak altın, gümüş, platin gibi kıymetli madenleri satın alıyor ve aktiflerine 
kaydedebiliyor. Bunlara ilişkin değer artışları satış aşamasına kadar 
vergilendirilmiyor.

Taslakta bu madenler ile mevduat hesaplarının, döviz ve döviz hesaplarında olduğu gibi 
borsa rayici ile değerlenmesi, bu değerleme sonucu, geçici vergi dahil hesap dönemleri 
itibarıyla değerleme farklarının vergilendirilmesi öngörülüyor. Bankacılık sisteminde 
kıymetli madenlere dayalı hesapların büyüklüğünün 852 milyar TL olduğu, bunun 52,7 
milyar TL’sinin ticari işletmelerin olduğu öngörülüyor.

İştirak hissesi satış kazancı istisnası azalıyor

Kurumların aktiflerinde iki yıldan fazla bulunan iştirak hisselerinin satışından elde 
edilen kazançların yüzde 75’i kurumlar vergisinden istisna tutuluyor. Taslakta bu 
oranın yüzde 25’e indirilmesi öngörülüyor.

İştirak hissesi satış ve devirlerinde uygulanan istisnaların, yeni iktisap edilen 
iştirak hisselerine yönelik olarak kaldırılması planlanıyor. Mevcut istisna oranının 
yüzde 25’e düşürülmesinin 2023 yılındaki gerçekleşme oranında satış yapıldığı 
varsayımıyla 2024 yılında 15 milyar TL vergi etkisi oluşturacağı hesaplanıyor.

Liman vergi istisnaları daralıyor

Taslakla deniz taşıma araçlarına limanlarda verilen hizmetlere uygulanan KDV 
istisnasının kapsamı da daraltılıyor.

2023 yılında toplam işlem bedelinin 236,6 milyar TL olduğu, istisnanın kapsamının 
daraltılmasıyla toplam etkinin 5,4 milyar TL olacağı tahmin ediliyor.

Savunma alımlarında ithalat önlemi

Ulusal güvenlik kuruluşlarının ihtiyaçları için yapılan birçok alım KDV’den istisna 
tutuluyor. Taslak çalışmayla bazı alımların ithal yapılması durumunda istisnanın 
daraltılması öngörülüyor.

Maden şirketlerine istisna kalkıyor

Mevzuata göre, altın, gümüş, platin arama, işletme, zenginleştirme ve petrol arama 
faaliyetlerine ilişkin olmak üzere, bu faaliyetleri yürütenlere yapılan teslim ve 
hizmetler ile boru hattıyla taşımacılık yapanlara bu hatların inşa ve modernizasyonuna 
ilişkin yapılan teslim ve hizmetler de KDV’den istisna tutuluyor.

Çalışma bu istisnaların da daraltılmasını ve böylece 911 milyon TL’lik vergi etkisi 
oluşturmasını öngörüyor.

Aynı şekilde limanlara bağlantı sağlayan demiryolu hatları, limanlar ve hava 
meydanlarının inşası, yenilenmesi ve genişletilmesi işlerini fiilen kendisi yapan veya 
yatıran mükelleflerle genel bütçeli idarelere de çeşitli KDV istisnaları sağlanıyor. 
Bu alanda yapılacak daraltmayla da yıllık 1,7 milyar TL gelir bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı ise vergi paketi ile ilgili 
Bloomberg’ün sorusu üzerine çalışmalara ilişkin yorum yapmadı.

KAYNAK

Instagram
KRIPTOKRAL.COM GÜNCEL HABERLER | Yatırım Tavsiyesi Değildir.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video