Haziran 16, 2024
İstiklal Cd. Tokatlıyan İş Mrk. K:1 N:1 Beyoğlu – İstanbul
Gündem

10 SORUDA HAC İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

hac

İslam dünyası için büyük öneme sahip hac ibadeti, 16 Haziran Pazar günü başlayacak Kurban Bayramı içinde gerçekleştirilecek.

İslam dünyası için büyük öneme sahip hac ibadeti, arife günü Arafat’a çıkılarak 
başlayacak ve Kurban Bayramı’nın üçüncü gününe kadar sürecek.

10 soruda hac ile ilgili merak edilenler

Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla kutsal mekanların ziyaret edilmesi anlamına gelen 
hac, İslam'ın beş şartından biri olarak kabul ediliyor.

AA muhabiri, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan aldığı bilgilerle,
 hacla ilgili merak edilen konuları 10 soruda derledi.

1 – Hac kimlere farzdır?

Hac, sağlık, servet ve yol emniyeti yönünden haccetme imkanına sahip, akıl sağlığı 
yerinde ve büluğ çağına erişmiş Müslümanlara farzdır. Bu şartları taşıyan kişinin 
imkan elde edince, geciktirmeden haccı yerine getirmesi gerekir.

Kota sınırlamaları sebebiyle müracaat ettiği halde kurada ismi çıkmadığı için hacca 
gidemeden ölenler, imkan bulamadığı için borçlu olarak ölmüş olmaz. Hac yolculuğuna 
katlanamayacak ya da fiilen haccedemeyecek derecede hasta olanlar ile yaşlılar, haccı 
yerine getirmekle yükümlü değildir.

2 – Hacda kurban ne zaman kesilir?

Hanefi mezhebine göre kurban, bayramın ilk üç gününde kesilir. Daha önce kesilemez. 
Tehir edilerek daha sonra kesilmesi durumunda ceza olarak ayrıca bir koyun veya keçi 
kesmek gerekir. Şafii mezhebine göre ise bayramın 4. günü gün batana kadar kurban 
kesilebilir.

3 – Vekalet yoluyla hac yapılabilir mi?

Kendisine hac farz olan biri sağlık, yaşlılık ve benzeri bir sorun sebebiyle bizzat 
hacca gidemeyecek durumda olursa, başka birisini vekil (Bedel) göndererek vekalet 
yoluyla hac yaptırabilir. Böyle kişilerin, hayattayken birini vekil olarak göndermesi 
mümkün olduğu gibi mirasçılarına, ölümünden sonra kendi adına bedel hac yaptırılmasını 
vasiyet etmeleri de mümkündür.

4 – Hacca giden kişinin hacla ilgili kurbanları memleketinde kesilebilir mi?

Temettu (Önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden hac için ihrama girilerek 
yapılan) veya kıran (Umre ve haccın ikisine birden niyet edilip ihrama girilerek tek 
ihramla yapılan) haccına niyet eden hacıların, şükür olarak kesecekleri hayvanları 
Harem bölgesinde kesmeleri gerekir.

Bu kurbanın Kurban Bayramı'nda kesilen udhiyye (Kurban Bayramı'nda kesilen) kurbanı 
ile ilgisi olmadığından, Harem bölgesi dışında kesilmesi geçerli değildir.

5 – Kura sistemi dışında hacca gidebilmek için farklı yöntemlere başvurmak caiz midir?

Hac, belli zaman, mekan ve şekillerde yerine getirilen bir ibadettir. Bu ibadetin 
kabul edilmesinin şartları hacca gidecek kişinin Müslüman, ergenlik çağına ulaşmış ve 
akıl sağlığının yerinde olması, hac mevsiminde Mekke'de bulunmasıdır. Bu şartları 
yerine getiren kimsenin hac ibadeti fıkhi ölçüler dahilinde şeklen geçerli olur.

Ancak kura yöntemiyle hacca gidemeyenlerin, değişik meslek vizeleriyle hacca gitmeleri 
yalan beyan anlamına geleceğinden dinen caiz değildir. Allah'ın emrine uyarak hac 
ibadetini yerine getirmek ile yine O'nun koyduğu yalan söyleme yasağını çiğnemek İslam 
ahlakıyla bağdaşmayan açık bir çelişkidir.

6 – Hacca görevli olarak giden kişinin hac borcu düşer mi?

Görevli olarak hacca giden kimse, ister zengin ister fakir olsun yaptığı hac kendi 
adına geçerlidir. Yaptığı görev karşılığında ücret alması bunu değiştirmez.

7 – Evli bir kadın, kocasının iznini almadan veya yanında mahremi olmadan hac veya umreye gidebilir mi?

Hanefi ve Hanbeli mezheplerine göre, hac ibadeti için kadının yanında bir mahreminin 
bulunması gerekir. Şafiilere göre, üç veya daha fazla güvenilir kadın, yanlarında eş 
veya mahremleri olmasa da hacca gidebilir. Maliki mezhebine göre ise bir kadın, 
güvenilir bir grup içinde olması halinde tek başına hacca gidebilir.

Hanefi mezhebine göre, evli bir kadının kendisiyle birlikte gideceği bir mahremi yoksa 
hacca gitmesi uygun değildir. Ancak kocasının rızasını alan bir kadın, güvenilir bir 
hac organizasyonuyla Şafii ve Maliki mezheplerini taklit edip mahremsiz olarak hacca 
gidebilir. Haccın gerekli şartlarını taşıyıp yanında bir mahremi olan kadının farz 
olan hacca gitmesine eşi engel olamaz.

8 – Sağlık nedeniyle gücü yetmeyen kişi hac bedelini sadaka olarak vermekle hac sorumluluğundan kurtulur mu?

Hac ibadetini yapamayacak derecede sağlığı bozulan veya aşırı yaşlılık nedeniyle 
kendisi hacca gidemeyecek durumda olanlar kendi yerine haccetmesi için masraflarını 
karşılayarak vekil gönderebilirler. Fakat vekil gönderecek parayı fakirlere sadaka 
olarak vermekle veya bir hayır kurumuna yardım yapmakla hac görevini yerine getirmiş 
sayılmazlar. Böyle yapanın hac borcu düşmez, sadakasının sevabını alır.

9 – Borçlanarak hacca gitmek doğru mudur?

Maddi yönden haccetme imkanına sahip olmayan kişilerin borçlanarak hacca gitmeleri 
gerekmez. Ancak borçlanarak hacca gitmeleri halinde, hac ibadeti geçerli olur ve 
kendilerinden hac sorumluluğu da düşer.

Haccın farz olması için gerekli şartları taşıdığı halde, hac mevsiminde hazır parası 
bulunmayan ve borç aldığı takdirde bunu daha sonra ödeme gücüne sahip olan kişilerin 
bu görevi bir an önce ifa etmeleri için borç alarak hacca gitmeleri uygun olur.

10 – Bankada vadeli hesapta bekletilen para ile hac yapılır mı?

İslam dini kişilerin meşru işlerle uğraşmalarını ve geçimlerini helal yollardan elde 
etmelerini emreder. İbadetler de helal kazançla ifa edilmelidir. Bankada vadeli 
hesapta bekleyen paranın aslı helal olduğu için bu parayla hacca gidilebilir ancak bu 
yolla elde edilen faiz gelirlerinin sevap beklemeksizin ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılması ve tövbe edilmesi gerekir.

KAYNAK

Instagram
KRIPTOKRAL.COM GÜNCEL HABERLER | Yatırım Tavsiyesi Değildir.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video