Haziran 5, 2023
İstanbul/Turkey
Metaverse

METAVERSE İLE HAZIRLANAN KAMU SPOTLARI ETKİLİ OLACAK

Kamu

Afet Araştırmaları Derneği, “Deprem Özelinde Tatbikat Düzenleme ve Kamu Spotu Hazırlama Eğitimi” düzenledi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nce de desteklenen eğitimde, afetlere yönelik deneyimlerin ve elde edilen tüm verilerin analiz edilerek bilgiye dönüştürülmesi, akılcı planların yapılması ve hazırlanan planların sahaya gerçekçi bir şekilde yansıması için tatbikatlarla denenmesi gerektiği ele alındı. Düzenlenen tatbikatların bağımsız gözetmenlerce değerlendirilmesi ve tatbikat sonuç raporunun kamuoyu ile açıkça paylaşılmasının önemi vurgulandı.

KAMU SPOTLARINDA METAVERSE KULLANIMI

Türkiye’de afetlere yönelik hazırlıklar kapsamında afet bilincini güçlendirmede yeni teknolojilerin kullanıma sokulmasının yararlı olacağı katılımcılar ve panelistlerce kabul gördü. Özellikle ‘Kamu Spotu Oluşturmada Evrenötesi (METAVERSE) Tasarımı’nın kamu spotlarına katkısı ele alındı.

KAMU SPOTLARININ HAZIRLANMASI

Tatbikatlardan sonra tatbikatın önceden deklare edilen hedef kriterlerine yönelik farkındalığın vatandaşlara aktarılıp aktarılmadığının saha araştırmaları ile tespit edilmesi gerekliliği savunuldu. Tatbikatın sadece icra aşamasında kalmasının, beklenen amacı sağlamada yetersiz kalabileceği ileri sürüldü. Depreme yönelik ‘Kamu Spotları’nın hangi kaygıyla düzenlenmek istendiğinin net olarak belirlenmesi, tasarımın kurgu aşamasında hedef kitlenin tanımlanması gerektiği, sembollerin ve simgelerin amaca yönelik etkinliği ve yasal mevzuat olarak kamu spotlarının hazırlanmasındaki dikkat edilmesi gereken konular ele alındı.”

KAYNAK

Twitter

Instagram

KRIPTOKRAL.COM GÜNCEL HABERLER | Yatırım Tavsiyesi Değildir.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video